Ubezpieczenie samochodu

Na wiele nieszczęśliwych zdarzeń na drodze nie masz wpływu, ale możesz zminimalizować ich negatywne skutki dzięki ubezpieczeniom. Ubezpieczenia samochodowe zapewniają wszechstronną ochronę. Wybierz optymalny dla Ciebie zestaw ubezpieczeń.


OC

Ubezpieczenie OC to obowiązkowe ubezpieczenie każdego posiadacza pojazdu, które chroni kierowcę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim. W ramach ubezpieczenia OC zaklad ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej w zdarzeniach związanych z ruchem drogowym.

AC

Ubezpieczenie Autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym i zapewnia finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia, zniszczenia albo utraty ubezpieczonego pojazdu i jego wyposażenia. Zakres ochrony ubezpieczenia Autocasco (AC) zależy od warunków, jakie oferuje konkretny zakład ubezpieczeń oraz Twoich preferencji jako osoby ubezpieczającej pojazd.

Assistance

Ubezpieczenie Assistance gwarantuje udzielenie natychmiastowej pomocy w przypadku kolizji, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych, które moga wydarzyć się podczas podróży. Ubezpieczeni mogą otrzymać pomoc Assistance 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą.

NNW

Ubezpieczenie NNW zapewnia odszkodowanie w związku z trwałymi następstwami nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku z ruchem pojazdu. Świadczenie finansowe jest wypłacane w przypadku trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci kierowcy albo pasażerów pojazdu.

Zielona Karta

Jest to międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu na terytorium państw należących do systemu Zielonej Karty, gdzie nie ma ochrony w ramach standardowej umowy OC.Zadzwoń do nas! tel. 500 595 534
Zadaj pytanie online Napisz do nas... Wyślij


Realizacja: Michał Bugajski | Polityka prywatności | Copyright © online-ubezpieczenia.pl