Ubezpieczenie rolne

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to odpowiedzialne i trudne zadanie związane z wieloma zagrożeniami. Ubezpieczenia rolne pozwalają wyjść obronną ręką nawet z trudnych sytuacji losowych.

SPRAWDŹ KOSZT UBEZPIECZENIA ROLNEGO


Ubezpieczenie rolne obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zakres ochrony może zostać również poszerzony o dobrowolne ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym.

Ubezpieczamy od pożaru i innych zdarzeń losowych budowle, elementy stałe i ruchomości domowe, materiały i zapasy, sprzęt rolniczy, ziemiopłody oraz zwierzęta gospodarcze. Oferujemy również ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.Zadzwoń do nas! tel. 500 595 534
Zadaj pytanie online Napisz do nas... Wyślij


Realizacja: Michał Bugajski | Polityka prywatności | Copyright © online-ubezpieczenia.pl